Dobrodošli na GeoServis!

Vi ste na strani:   Home > Predmeti > Osnovi GPSa sa primenom

Osnovi GPSa sa primenom

 Ispitna pitanja:

1. Referentni sistemi vremena
2. Neporemeceno kretanje satelita
3. Poremeceno kretanje satelita
4. Kosmicki segment
5. Kontrolni segment
6. Korisnicki segment
7. Princip kodnih merenja
8. Princip faynih merenja
9. Arhitektura GPS sistema
10. Greske satelitskog porekla
11. Greske sredine prostiranja signala
12. Greske prijemnika
13. Funkcionalni model kodnih pseudoduzina
14. Funkcionalni model faznih pseudoduzina
15. Proste, dvostruke i trostruke razlike
16. Frekvencijske kombinacije
17. Autonomno pozicioniranje
18. Diferencijalno pozicioniranje
19. Metode relativnog pozicioniranja
20. Izravnanje linearno nezavisnih vektora
21. Datumska transformacija
22. Ocena parametara transformacije
23. Geodetske mreze i GPS
24. Premer i GPS
25. Geodetsko obelezavanje i GPS

Literatura

Powered by CMSimple

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Login