Metode detekcije energetskih gubitaka

Materijal sa predavanja i vežbi možete preuzeti ovde!