Komunalni IS i njihova primena

Teme za seminarske radove

 

362 Maja Nikolic - Pilot projekat KIS-a za kanalizacione mreze

363 Ivana Torzic - INSPIRE direktiva i komunalna infrastruktura

353 Lauter Milos - OGC servisi u KIS

354 Vuletic Aleksandar - KML i mogucnost primene u KIS

347 Antonic Nenad - GDAL/PROJ biblioteka za konverziju i transformaciju

 

 Literatura