Inženjerska geodezija u hidrotehnici

Teme za seminarske radove 2012/2013
Ime i Prezime Tema Ocena
Bogdan Pantić OS prostorne aplikacije  
Vladimir Zmijanjac Primena GNSS tehnologija u hidrotehnici  
Filip Stipić Topografske podloge kao osnova za projektovanje u hidrotehnici  
Miloš Rašević Snimanje rečnih korita  
Branislav Kovačević Primena LIDAR tehnologija u hidrotehnici  
Miloš Bijelić Određivanje deformacija hidrotehničkih objekata  
Nemanja Milanović Digitalni modeli terena  
Petar Mitrović Primena fotogrametrije u izradi 3D topografskih podloga  
Ivana Lukić Digitalni modeli terena u određivanju slivova  
Igor Kolaković Primena daljinske detekcije u hidrotehnici  
Krešimir Jerinić Faze geodetskih radova u izgradnji kanala  
Sonja Živankić - Opruc Geo-HECRAS, modul za rad sa prostornim podacima