Inženjerska geodezija

Ispitna pitanja:

 1.  Projekat i realizacija geodetske mreže
 2.  Projekat i realizacija prikupljanja podataka o zemljišnim oblicima i objektima i izrada geodetskih podloga za projektovanje
 3.  Projekat i realizacija eksproprijacija zemljišta
 4.  Projekat i realizacija geodetskog obeležavanja
 5.  Projekat i realizacija geodetska kontrole geometrije konstruktivnih elemenata
 6.  Projekat i realizacija geodetskog osmatranja objekta
 7.  Projekat i realizacija geodetske kontrole geometrije objekta u eksploataciji
 8.  Projekat i realizacija oblikovanja građevinskog zemljišta
 9.  Projekat i realizacija geodetskog snimanja izvedenog stanja objekta
 10.  Uloge projektanta, investitora, nadzora i izvođača
 11.  Faze izgradnje objekta
 12.  Geodetski radovi u izgradnji objekta
 13.  Slobodno izravnanje položajnih mreža
 14.  Slobodno izravnanje nivelmanskih mreža
 15.  Slobodno izravnanje vektora dobijenih pomoću GNSS-a
 16.  Prethodna ocena tačnosti položajnih mreža
 17.  Prethodna ocena tačnosti nivelmanskih mreža
 18.  Testiranje opštih linearnih hipoteza
 19.  Kriterijum kvaliteta geodetskih mreža
 20.  Zakon prenosa grešaka
 21.  Princip zanemarljivosti
 22.  Izrada geodetskih podloga za projektovanje
 23.  Povezivanje objekta sa geodetskom mrežom objekta
 24.  Analitička razrada geometrije objekta
 25.  Geodetsko obeležavanje tačke, linije i površine i kontrola obeležavanja
 26.  Pelzer-ova metoda
 27.  Ispitivanje horizontalnosti
 28.  Ispitivanje vertikalnosti
 29.  Određivanje zapremina
 30.  Uslovi za dobijanje geodetskih licenci

Literatura: