Dobrodošli na GeoServis!

Vi ste na strani:   Home > O nama

O nama

Vladimir Bulatović je rođen 27. februara 1975. godine, u Subotici. Završio je Građevinski fakultet, odsek za Geodeziju, na Univerzitetu u Beogradu 2001. godine. Magistarske studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer za Informacione sisteme gde je odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Projektovanje prostornih informacionih sistema“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model distribuiranja geopodataka u komunalnim sistemima“ odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na Fakultetu tehničkih nauka,  Departmanu za Građevinarstvo i Geodeziju, radi od 2003. godine, a u zvanju docenta od 2011. godine.

Podmeni

Powered by CMSimple

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Login